¡Workin.travel wystartował - jesteśmy odpowiedzią na braki kadrowe w turystyce i gastronomii w Polsce i Europie!

Workin.travel es una plataforma que trabaja en el año 2021 con un grupo de trabajadores que se dedican a las actividades turísticas y de marketing e informática. Wielokrotnie nagradzane doświadczenie zespołu zaowocowało unikalnym projektem dla branży turystycznej, mającym realnie przyczynić się do pomocy branży turystycznej w odbudowaniu się kadrowo po pandemii COVID-19. 

¿Qué es el portal Workin.travel?

Workin to przede wszystkim miejsce łączące Pracodawców z Kandydatami. Este sitio web es un portal tecnológico de gran utilidad, que permite la creación de redes de datos en el ámbito de la educación y la formación, y que permite la creación de un espacio de trabajo en el ámbito de la educación y la formación en el ámbito de la formación. Innymi słowy, każdy Pracodawca działający w turystyce ma możliwość poszukiwania idealnego pracownika nie tylko lokalnie, ale też globalnie. Por lo tanto, el sistema de Kandydata se ha convertido en una práctica de Polonia, aunque no se ha convertido en una realidad. 

¿Esto es un portal?

Podczas ostatnich dwóch lat pandemii COVID-19 obserwowaliśmy masowe zwolnienia będące następstwem licznych restrykcji i lockdownów, a następnie - zwiększony popyt i brak rąk do pracy. Obecnie, braki kadrowe to problem z którym boryka się w turystyce praktycznie każdy przedsiębiorca. La mayoría de los países no tienen ningún problema con el alojamiento. 

Tworząc Workin.travel braliśmy pod uwagę to, jak specyficzne są procesy rekrutacyjne w turystyce. Firmy porozrzucane są po różnych miejscach na świecie, a lokalne zasoby rynku pracy często nie są wystarczające, dlatego przedsiębiorcy muszą często rekrutować obcokrajowców, emigrantów zarobkowych, gotowych do zmiany swojego miejsca zamieszkania (nawet w perspektywie tymczasowej). Taką grupą kandydatów są chociażby studenci. Niestety, krajowe portale pracy nie dają Pracodawcom takiej możliwości. Workin, będącym nowością na rynku pracy ma na celu umożliwienie szybkiego znalezienia odpowiednich ludzi do pracy i umożliwienie kandydatom podjęcia zatrudnienia w ciekawej pracy w turystyce i łączenie jej np. podróżowaniem czy też nauką języków obcych. Cały ten proces ułatwia nasza interaktywna map ofert pracy, która w sposób przejrzysty i funkcjonalny pozwala na przeszukiwanie ofert pracy z całego świata.

¿Cómo se llama Workin.travel?

En la empresa - en el sector del turismo, por ejemplo, en hoteles, empresas de servicios, restaurantes, cafeterías, etc., en el sector de la hostelería y el turismo, y en el sector del transporte, en el sector del transporte de pasajeros, en el sector del transporte de pasajeros, en el sector del transporte de mercancías, etc. 

Z perspektywy kandydata - dla wszystkich tych, którzy pracowali już w branży, mają doświadczenie, wiedzą jaka to wspaniała praca i jak cudowni ludzie tworzą turystykę. 

"Chcemy pokazać, że naprawdę warto wrócić do pracy w branży turystycznej. Turystyka, hotelarstwo i gastronomia to jedne z tych branż, które najbardziej ucierpiały w wyniku pandemii koronawirusa oraz licznych obostrzeń z nią związanych, dlatego przy wzmożonym popycie na tego rodzaju usługi Pracodawcy nieustannie poszukują nowych pracowników. Sytuacja w turystyce stabilizuje się, coraz więcej osób podróżuje, przed nami też sezon wysoki - zapotrzebowanie na uzupełnienie braków kadrowych wzrasta każdego dnia. Workin.travel ma za zadanie uprościć i przyśpieszyć procesy rekrutacyjne i pomóc turystyce w brakach kadrowych." - mówi założyciel Workin.travel, Mateusz Sewastynowicz.

Workin.travel está promocionando prácticas con marcas turísticas y con otras empresas, ya que no se trata de una práctica turística, sino de un tipo de práctica que se adapta a las necesidades de los clientes. łączeniem pracy z podróżowaniem, poznawaniem nowych kultur, przeprowadzką w nowe egzotyczne miejsce lub nauką języków obcych.

¿Trabajar en el extranjero?

Workin.travel to portal nie skupiający się tylko na jednym konkretnym rynku pracy. Uwzględniając szczególny charakter branży turystycznej, nie ograniczamy naszych działań tylko do jednego kraju czy kontynentu. Nasza platforma znajdzie więc zastosowanie zarówno na naszym rodzimym rynku pracy, jak i zagranicą, co umożliwi zagranicznym firmom pozyskiwanie nowych pracowników z różnych części świata.